List of active policies

Name Type User consent
Klauzula Informacyjna Privacy policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users
Regulamin Site policy All users
Zgody i oświadczenia Site policy All users
Zgody opcjonalne - Oświadczenie pracownika administracji publicznej Site policy All users
Zgody opcjonalne - kontakt telefoniczny Site policy All users
Zgody opcjonalne - korespondencja dodatkowa Privacy policy All users

Summary

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników serwisu e-learningowego projektu sat4envi.

Full policy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172, przy ulicy Trzy Lipy 3. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 22 3801550, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl. lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 380 15 55 i adresem email iod@polsa.gov.pl.

3.   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu prowadzenia Państwa kont na platformie e-learningowej, obsługi platformy e-learningowej oraz obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą będą Państwo do nas kierować.

4.   Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora tj. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz pocztowe, a także inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, realizującym projekt, w ramach którego opracowana została platforma tj. konsorcjum firm ProGea 4D sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-223, przy ulicy Henryka Pachońskiego 9, i SmallGIS Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30-415 przy ulicy Wadowickiej 8a, a także dostawcy platformy IMGW z siedzibą w Warszawie 01-673 przy ulicy Podleśnej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

5.   Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres działania platformy e-learningowej oraz przez okres określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

6.   Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

7.   Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie konta na platformie.

8.   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się na platformie oraz brakiem możliwości korzystania z platformy e-learningowej.

10.   Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli.

Summary

Niniejsza polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do serwisu e-learningowego sat4envi – (dalej: sat4envi). Korzystając z serwisu sat4envi lub uzyskując do niego dostęp, Użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i obowiązują go wymienione poniżej zasady w kontekście jego praw.

Full policy

Polityka prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionej drogą elektroniczną.

Dla Państwa wygody serwis e-learningowy używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Właściciel serwera, który wysłał cookies, może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP użytkownika, sprawdzić historię stron, które przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem jako urządzeniem, jednym z wielu, połączonym z Internetem.

Serwis e-learningowy stosuje dwa typy plików cookies:

   a)   wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

   b)   funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

   -   cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl,

   -   cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Pamiętaj, że serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis e-learningowy, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

   -   np. w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,

   -   np. w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem https://vimeo.com/cookie_policy.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  • Google Chrome - Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Internet Explorer (niezalecana - brak wsparcia producenta) - Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Mozilla Firefox - Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Opera - Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Safari - Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Summary

Aby korzystać z niniejszej platformy e-learningowej, zgoda na regulamin jest wymagana.

Full policy

Regulamin

korzystania z platformy i kursów e-learningowych

w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”

 

§1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z kursów dostępnych na platformie e-learningowej projektu Sat4Envi.

2.   W regulaminie stosuje się następujące definicje:

   a)   Platforma e-learningowa – aplikacja webowa Moodle służąca do zdobywania wiedzy online za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem dostępu do sieci Internet dostępna pod adresem https://sat4envi.imgw.pl/elearning/;

   b)   Kurs – elektroniczny zasób treści wyposażony w elementy nawigacyjne, umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących określonego zagadnienia czy też obszaru tematycznego;

   c)   Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca dostęp do platformy e-learningowej;

   d)   Student – status Użytkownika platformy uprawniający do uczestnictwa w kursach;

   e)   Prowadzący – status użytkownika platformy uprawniający do wsparcia uczestników szkolenia poprzez obsługę zapytań związanych z merytoryką szkoleń i sferą techniczną funkcjonowania szkoleń (przekazywanie zgłoszeń administratorowi); SmallGIS sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków NIP: 679-307-93-46, REGON: 122481249 oraz Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk, NIP: 957-107-74-43, REGON: 360992221;

   f)   Administrator platformy e-learningowej – status użytkownika platformy uprawniający do zarządzania kontami studentów i prowadzących, odpowiadający za funkcjonowanie platformy i obsługę zgłoszeń dotyczących problemów z użytkowaniem systemu,; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa, NIP: 5250008809, REGON: 000080507;

   g)   Administrator danych osobowych - Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk, NIP: 957-107-74-43, REGON: 360992221;

   h)   Konto użytkownika – zbiór informacji o użytkowniku, na który składają się imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres mailowy, nazwa i adres organizacji, nazwa komórki organizacyjnej oraz status użytkownika na mocy którego użytkownik korzysta z dostępu do platformy e-learningowej.

3.   Platforma e-learningowa służy do przeprowadza kursów dla administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne mających na celu zwiększenia świadomości użyteczności danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych. Szkolenia uwzględniają specyfikę zadań i pracy jednostek administracji wszystkich szczebli.

4.   Użytkownikami platformy mogą zostać przede wszystkim pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji rządowej i instytucji jej podległych lub przez nią nadzorowanych, a także innych instytucji wykonujących zadania publiczne.

5.   Korzystając z platformy elearningowej Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu, Polityki prywatności oraz Klauzuli informacyjnej.

 

§2

Konto użytkownika

1.   Do utworzenia konta użytkownika niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2.   Utworzenie konta jest jednoznaczne ze zgodą na:

   a)   przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych oraz Prowadzących;

   b)   na powierzenie przetwarzania danych osobowych Administratorowi platformy e-learningowej oraz Prowadzącemu;

   c)   wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu kontaktu telefonicznego na numer podany w formularzu rejestracyjnym w związku z uczestnictwem w kursach e-learningowych;

   d)   przesyłanie informacji oraz komunikatów związanych z funkcjonowaniem platformy drogą mailową;

   e)   zasady i warunki korzystania z platformy wprowadzane niniejszym Regulaminem.

3.   W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania rzeczywistych danych osobowych.

4.   Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do konta na platformie.

5.   Niedozwolone jest udostępnianie konta i materiałów dydaktycznych osobom trzecim. Na platformie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu (nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych itp. – art. 141 Kodeksu Wykroczeń). Takie wypowiedzi mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora.

6.   Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może prowadzić do ograniczenia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

 

§3

Korzystanie z usług platformy

1.   Korzystanie z platformy e-learningowej jest bezpłatne.

2.   Platforma dostępna jest dla Użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów niezbędnych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych lub okresów awarii.

3.   Prawidłowe działanie platformy wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej oraz komputera z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge. Zaleca się aktualizacje przeglądarki do najnowszej wersji.

4.   Platforma wykorzystuje pliki cookies.

5.   Zabrania się wykorzystywania treści umieszczonych w serwisie do celów innych niż edukacyjne lub w sposób naruszający polskie prawo.

6.   Wszystkie dostępne na platformie kursy e-lerningowe są podzielone na dwa poziomy, Poziom I – kurs podstawowy oraz Poziom II – kursy specjalistyczne dla ośmiu obszarów zastosowań [OZ].

7.   Po zakończeniu każdego z kursów e-learningowych Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia: 

   a) testu sprawdzającego wiedzę,

   b) ankiety ewaluacyjnej.

8.   Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad regulaminu i bezpieczeństwa.

 

§4

Ochrona danych osobowych

1.   Administrator danych osobowych oświadcza, iż w celu ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych zapewni i wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) oraz właściwych przepisów krajowych. Wskazane wyżej środki będą aktualne w świetle obowiązujących przepisów i utrzymywane przez cały czas przetwarzania danych osobowych.

2.   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i powierzenia przetwarzania danych Prowadzącemu szkolenia, jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w kursach e -learningowych. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze "Uczestnicy szkolenia" jest Polska Agencja Kosmiczna, z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

Użytkownik, który uczestniczył w szkoleniu, jest również zobowiązany do złożenia Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w zbiorach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, dla których administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Wzór Oświadczenia w załączeniu.

 

§5

Postanowienia końcowe 

1.   Wszelkie problemy z użytkowaniem i funkcjonowaniem platformy oraz informacje o stosowaniu lub naruszeniu niniejszego Regulaminu należy zgłaszać Administratorowi platformy e-learningowej za pośrednictwem Prowadzącego.

2.   Administrator platformy e-learningowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania platformy e-learningowej.

3.   Polska Agencja Kosmiczna zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu.Summary

Warunkiem koniecznym rejestracji na szkolenia e-learningowe sat4envi jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń.

Full policy


Zgoda na przetwarzanie danych w związku z realizacją szkoleń

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych i udostępnianie Wykonawcy szkoleń danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją szkoleń


Zgoda na komunikację drogą elektroniczną w związku z realizacją szkoleń

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Formularzu rejestracyjnym informacji dotyczących uczestnictwa w szkoleniu dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi. 

Summary

Niniejsze oświadczenie jest dobrowolne.

Full policy

Oświadczenie pracownika administracji publicznej

  • Oświadczam, że jestem pracownikiem administracji publicznej lub instytucji wykonującej zadania publiczne zatrudnionym na umowę o pracę.


Summary

Niniejsze zgody są dobrowolne i dotyczą komunikacji drogą telefoniczną.


Full policy

  • Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w postaci kontaktu telefonicznego na numer podany w Formularzu rejestracyjnym w związku w uczestnictwem w szkoleniu dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi.


Summary

Niniejsze zgody są dobrowolne i dotyczą rozszerzenia tematyki korespondencji.


Full policy

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Formularzu rejestracyjnym informacji dotyczących rozwoju polskiego sektora kosmicznego lub organizowanych przez PAK przedsięwzięć.