28 - 02 - 2019

Zlodzenie na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Gdańskiej

Podczas krótkiego ochłodzenia w styczniu, szybko utworzyła się pokrywa lodowa na Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym i w Zatoce Puckiej. Dane satelitarne Sentinel-1 pozwalają na jej śledzenie, nawet w warunkach całkowitego zachmurzenia, dzięki wykorzystaniu przyrządu radarowego SAR (Synthetic Aperture Radar). Obrazy przedstawiają przetworzone dane Sentinel-1 GRDH (kompozycja barwna RGB VH/VV/VH-VV) o rozdzielczości przestrzennej 20 m, z dnia 28.01.2019 16:52 UTC dla rejonu Zalewu Szczecińskiego oraz z dnia 27.01.2019 04:59 UTC dla Zatoki Gdańskiej. 

Kompozycja barwna RGB danych Sentinel-1 dla rejonu Zalewu Szczecińskiego w dniu 28.01.2019.
Kompozycja barwna RGB danych Sentinel-1 dla rejonu Zatoki Gdańskiej w dniu 27.01.2019.

Na początku lutego, na skutek wzrostu temperatury, szczególnie podczas dnia, pokrywa lodowa e bieżące zaczęła się szybko kurczyć.  Zalew Szczeciński w dniu 6.02.2019 był już praktycznie wolny od lodu. W Zatoce Puckiej pokrywa lodowa zmniejszyła się prawie o połowę. Obrazy przedstawiają rejon Zalewu Szczecińskiego w dniu 6.02.2019 05:16 UTC oraz Zatoki Gdańskiej w dniu 6.02.2019 16:27 UTC.

Kompozycja barwna RGB danych Sentinel-1 dla rejonu Zalewu Szczecińskiego w dniu 6.02.2019.
Kompozycja barwna RGB danych Sentinel-1 dla rejonu Zatoki Gdańskiej w dniu 6.02.2019.

Dane satelitarne Sentinel-1 gromadzone w ramach projektu Sat4Envi obejmują cały obszar Polski wraz z krajami ościennymi, do około 500 km poza granice naszego kraju. Aktualnie zgromadzono już wszystkie dostępne dane typu GRDH od początku misji Sentinel-1, czyli  od 2014 roku. Dane bieżące są gromadzone w trybie operacyjnym.

Opracowanie: Piotr Struzik