Baza wiedzy

E-learning

Platforma e-learningowa do nauki wykorzystania danych satelitarnych udostępniająca szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym (szkolenia specjalistyczne), obejmujące szerokie spektrum obszarów zastosowania danych, jak: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, infrastruktura drogowa, gospodarka wodna, leśnictwo, środowisko, zarządzanie kryzysowe, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego.

Podręcznik online

Podręcznik online „Dane satelitarne dla administracji publicznej” stanowiący kompendium wiedzy teledetekcyjnej, w tym w zakresie zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Publikacja przeznaczona dla administracji publicznej, firm, a także pracowników naukowo-badawczych i studentów, dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Zdigitalizowane zdjęcia satelitarne z ubiegłego wieku

Zdjęcie wykonane kamerą satelity Essa 8, 22.08.1971, 09:30 UTC
Zdjęcie wykonane kamerą satelity Meteor 2, 27.01.1979, 10:07 UTC
Zdjęcia wykonane kamerami satelity NOAA-4 (IR i VIS), 21.05.1976, 08:36 UTC
film instruktażowy

Dane.sat4envi.imgw.pl

Film instruktażowy przybliżający sposób poruszania się w serwisie danych satelitarnych dane.sat4envi.imgw.pl

Zobacz film w serwisie YouTube