Baza wiedzy

E-learning

Platforma e-learningowa do nauki wykorzystania danych satelitarnych udostępniająca szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym (szkolenia specjalistyczne), obejmujące szerokie spektrum obszarów zastosowania danych, jak: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, infrastruktura drogowa, gospodarka wodna, leśnictwo, środowisko, zarządzanie kryzysowe, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego.

Podręcznik online

Podręcznik online „Dane satelitarne dla administracji publicznej” stanowiący kompendium wiedzy teledetekcyjnej, w tym w zakresie zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Publikacja przeznaczona dla administracji publicznej, firm, a także pracowników naukowo-badawczych i studentów, dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

film instruktażowy

Dane.sat4envi.imgw.pl

Film instruktażowy przybliżający sposób poruszania się w serwisie danych satelitarnych dane.sat4envi.imgw.pl