13 - 03 - 2019

Przekop Mierzei Wiślanej

W drugiej połowie lutego, w zawrotnym tempie rozpoczęto przygotowania do przekopu Mierzei Wiślanej. W 5 dni wycięto około 10 000 drzew. Obrazy satelitarne Sentinel-2 pozwalają na okresowe śledzenie tego procesu, o ile nie przeszkadza zachmurzenie. Obrazki poniżej pokazują rejon prac w odstępie nieco ponad miesiąca.  

Obraz z dnia 02.03.2019 – kompozycja barwna Natural Color (kanały 4/3/2) z danych Sentinel-2, rozdzielczość przestrzenna 10 m.  

Obraz z dnia 23.01.2019 – – kompozycja barwna Natural Color (kanały 4/3/2) z danych Sentinel-2, rozdzielczość przestrzenna 10 m. 

Na pierwszym obrazie, jasny pas przecinający w poprzek Mierzeję Wiślaną to obszar pozbawiony drzew. Na drugim obrazie, pochodzącym z okresu przed rozpoczęciem inwestycji, las na Mierzei Wiślanej jest jeszcze nienaruszony, Zalew Wiślany jest skuty lodem, śnieg na plażach i na pokrywie lodowej dodatkowo bardzo rozjaśnia scenę. 

Dla orientacji, gdzie będzie się znajdował planowany przekop, przedstawiono poniżej nieco większa scenę. Widzimy na niej również różnice w barwie wody w Zalewie Wiślanym i w Zatoce Gdańskiej, charakterystyczne dla tych odmiennych ekosystemów.