23 - 10 - 2020

Detekcja terenów zalanych na obrazach Sentinel-1. Wezbranie na Odrze 14-15.10.2020

Notowane od kilku dni ciągłe opady deszczu na południu Polski spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach oraz podtopienia terenów. Sytuacje takie mają miejsce w zlewni Górnej Odry i Wisły. Dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych Sentinel-1, możliwa jest detekcja i częściowe monitorowanie  podtopionych obszarów.

Na prezentowanych poniżej obrazach Sentinel-1 widać jak zmieniła się sytuacja hydrologiczna na wybranych obszarach.

Górna odra na pograniczu Polski i Czech na obrazie radarowym Sentinel 1
  Czoło fali powodziowej na zdjęciu radarowym Sentinel 1

W celu ułatwienia interpretacji zdjęcia radarowego zostaje ono przetworzone tak by wydobyć z niego kontury maski odpowiadające jedynie detekcji wody.

Maska wody opracowana na podstawie zdjęcia radarowego Sentinel 1 w dniu 2020.10.14 nałożona na archiwalne zdjęcie optyczne Sentinel 2
Porównanie napełnienia zbiornika wodnego Racibórz na Odrze. W dniu 2020.10.14 widoczny wyraźny swobodny upust wody na zaporze w celu trzymania miejsca na przechwycenia fali powodziowej nadchodzącej ze strony Czeskiej. W dniu 2020.10.15 widoczne napełnianie się zbiornika wodnego oraz zmniejszony przepływ w korycie Odry poniżej zapory 

Rzeka Opawa (Dopływ Odry) na pograniczu Polski i Czech na zachód od Ostrawy

Zdjęcie archiwalne
Zdjęcie z nałożoną maską wody z dnia 2020.10.14

Górna Odra po stronie Czeskiej  (Dopływ Odry) w okolicach Ostrawy

Zdjęcie archiwalne
Zdjęcie z nałożoną maską wody z dnia 2020.10.14

Rejon północnej części Płaskowyżu Głubczyckiego

Zdjęcie archiwalne
Zdjęcie z nałożoną maską wody z dnia 2020.10.14
Zdjęcie z nałożoną maską wody z dnia 2020.10.15

Rejon miasta Brzeg na Odrze i czoło fali powodziowej

Zdjęcie archiwalne
Zdjęcie z nałożoną maską wody z dnia 2020.10.14
Zdjęcie z nałożoną maską wody z dnia 2020.10.15