Tematyka  • FAQ    Niniejsza strona zawiera najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia, które mogą być przydatne zarówno podczas korzystania z platformy e-learningowej sat4envi, jak i w czasie przerabiania materiałów szkoleniowych.