Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Polityka prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionej drogą elektroniczną.

Dla Państwa wygody serwis e-learningowy używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Właściciel serwera, który wysłał cookies, może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP użytkownika, sprawdzić historię stron, które przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem jako urządzeniem jednym z wielu, połączonym z Internetem.

Serwis e-learningowy stosuje dwa typy plików cookies:

 a)  wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.);

 b)  funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Pamiętaj, że serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis e-learningowy, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików, polegające na ograniczeniu ich stosowania, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję;

 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję;
 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.


Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172, przy ulicy Trzy Lipy 3. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 22 3801550, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl. lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 380 15 55 i adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu prowadzenia Państwa kont na platformie e-learningowej, obsługi platformy e-learningowej oraz obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą będą Państwo do nas kierować.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora tj. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz pocztowe, a także inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, realizującym projekt, w ramach którego opracowana została platforma tj. konsorcjum firm ProGea 4D sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-223, przy ulicy Henryka Pachońskiego 9 i SmallGIS Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30-415, przy ulicy Wadowickiej 8a, a także dostawcy platformy IMGW z siedzibą w Warszawie 01-673, przy ulicy Podleśnej. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres działania platformy e-learningowej oraz przez okres określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie konta na platformie.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się na platformie oraz brakiem możliwości korzystania z platformy e-learningowej.

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

11. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli.

Last modified: Thursday, 19 March 2020, 11:03 AM