Topic outline


 • O szkoleniach

  • O projekcie Sat4Envi

   „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” to projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickim Centrum Komputerowym Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Polską Agencją Kosmiczną. Dotyczy on rozbudowy istniejącej infrastruktury IMGW wykorzystywanej do odbioru, dystrybucji i przechowywania danych z satelitów meteorologicznych i obserwacyjnych oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych.

   Strona główna | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej               Centrum Badań Kosmicznych                        ACC Cyfronet AGH logo             POLSA – Polska Agencja Kosmiczna

   Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu zapewniającego możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych oraz ich udostępniania do celów naukowych, strategicznych, w obszarze zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa Państwa. Cyfrowe dane udostępniane będą za pomocą portalu klienta, który pozwoli na wyszukiwanie, wyświetlanie i pobieranie zasobów informacji satelitarnej.

   Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej -  https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi

   • Cel szkoleń

    Szkolenia prowadzone w ramach projektu Sat4Envi mają na celu zwiększenie świadomości użyteczności danych satelitarnych oraz wykorzystanie tych danych w usprawnieniu realizacji zadań publicznych. Poszerzenie wiedzy urzędników w obszarze współczesnych technologii satelitarnych oraz dostępnych narzędzi służących do ich wykorzystywania w codziennej pracy ukaże korzyści płynące z zastosowania cyfrowych danych satelitarnych w różnych działaniach administracyjnych.


    • Informacje ogólne dotyczące dostępnych kursów

     Szkolenia zostały podzielone na dwa poziomy: POZIOM I – szkolenie podstawowe i POZIOM II – szkolenia specjalistyczne. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się na dowolną liczbę kursów. Uczestnik może otrzymać certyfikat z każdego ukończonego szkolenia – warunkiem jest odbycie kursu i zaliczenie testu końcowego. 

     Szkolenie podstawowe POZIOM I skierowane jest do kadry zarządzającej i obejmuje prezentację kluczowych zagadnień dotyczących możliwości wykorzystywania danych satelitarnych w działalności publicznej. Natomiast szkolenia specjalistyczne POZIOM II skierowane są do niższej kadry zarządczej, naczelników, kierowników zespołów, kierowników projektów, specjalistów każdego poziomu.

     Szkolenia specjalistyczne POZIOM II podzielone zostały na 8 obszarów zastosowania:

     • OZ-1 - Gospodarka przestrzenna,
     • OZ-2 - Rolnictwo,
     • OZ-3 - Infrastruktura drogowa,
     • OZ-4 - Gospodarka wodna,
     • OZ-5 - Leśnictwo,
     • OZ-6 - Środowisko,
     • OZ-7 - Zarządzanie kryzysowe,
     • OZ-8 - Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego.


     Na stronie głównej zamieszczone zostały opisy do każdego szkolenia, aby ułatwić podjęcie decyzji, na które kursy użytkownik chce się zapisać. 

     Dodatkowo na platformie dostępne są testy sprawdzające wiedzę dla uczestników szkoleń stacjonarnych. 

     • Instrukcja korzystania z platformy oraz materiałów szkoleniowych

      Poniżej zamieszczone zostały instrukcje w formie plików PDF opisujące poruszanie się na platformie i korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz film instruktażowy zawierający wskazówki pobierania i instalacji programów niezbędnych do realizacji kursów Poziomu II: 

      Program QGIS pobrać można z oficjalnej strony projektu: https://www.qgis.org/pl/site/

      Aplikacja SNAP dostępna jest na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej: http://step.esa.int/main/

      Na podanych stronach dostępna jest zawsze najnowsza wersja aplikacji, natomiast do realizacji kursów zalecane jest wykorzystanie wersji, na których zadania zostały przygotowane. Odpowiednie pliki instalacyjne do pobrania załączone zostały poniżej.