05 - 07 - 2019

Chłodny front nad Polską

W dniu dzisiejszym nad Polską przemieszcza się front chłodny, co możemy zaobserwować na obrazie satelitarnym w kanale 10.8µm (podczerwień) z czujnika SEVIRI satelity METEOSAT. Jasne pasmo chmur frontu chłodnego, widoczne na obrazie satelitarnym, obejmuje całą Polskę, Niemcy, Czechy, Białoruś, oraz część Litwy, Łotwy i Estonii. Front ten jest powiązany z niżem znajdującym się u wybrzeży Finlandii.


Obraz satelitarny w kanale 10.8µm z czujnika SEVIRI/METEROSAT, 05 lipca 2019, 09:45 czasu lokalnego (07:45 UTC).  
Żródło: EUMETSAT. Obraz wygenerowany w Dziale Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie 

Obserwowanie zjawisk meteorologicznych o tak dużym zasięgu możliwe jest jedynie dzięki danym satelitarnym. Satelita METEOSAT, z którego obraz jest tu prezentowany,  jest satelitą geostacjonarnym znajdującym ok. 36 tys. km nad powierzchnią Ziemi, nad jej równikiem. Jego położenie względem dowolnego punktu na Ziemi nie zmienia się i dlatego może on wykonywać pomiary tego samego obszaru globu ziemskiego z krótkim krokiem czasowym – w tym przypadku jest to 15 minut. Taka częstotliwość pomiaru sprawia, że nie tylko możemy zaobserwować front chłodny nad Polską, ale możemy również monitorować jego przemieszczanie się nad Europą i naszym krajem.

Poniżej link do animacji obrazów satelitarnych w kanale 10.8µm z czujnika SEVIRI/METEROSAT od 04.07.2019, 18:00 UTC do 05.07.2019, 07:45 UTC. Żródło: EUMETSAT. Obraz wygenerowany w Dziale Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie

https://imgw-my.sharepoint.com/personal/blapeta_imgw_pl/Documents/Attachments/Anim_ir108m.gif?csf=1&e=l2snKm