10 - 07 - 2019

Poprawa warunków glebowych w Północno-Wschodniej Polsce

Zmiana pogody i związane z nią podające od paru dni deszcze w Północnej i Północno-Wschodniej Polsce spowodowały poprawę warunków glebowych na tym terenie. Można to zaobserwować na prezentowanym poniżej rozkładzie wskaźnika wilgotności gleby na obszarze Polski.

Rozkłady wskaźnika wilgotności gleby generowane są na podstawie danych satelitarnych z czujnika ASCAT, znajdującego się na europejskim satelicie Metop, z wykorzystaniem modelu asymilacji danych ECMWF. Wskaźnik wilgotności podawany jest w 4 warstwach: 0-7 cm, 7-28 cm, 28-100 cm i 100-289 cm. Za jego operacyjne generowanie opowiada satelitarne Centrum Aplikacyjne na rzecz Hydrologii Operacyjnej EUMETSAT (EUMETSAT H-SAF), którego członkiem jest IMGW-PIB.


Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie 0-7cm wygenerowany z wykorzystaniem danych satelitarnych ASCAT/Metop, 10.07.2019.
Żródło: EUMETSAT H-SAF. Obraz wygenerowany w Dziale Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie

Dla porównania, prezentujemy poniżej wskaźnik wilgotności gleby w tej samej warstwie (0-7 cm) z 01 lipca 2019.


Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie 0-7cm wygenerowany z wykorzystaniem danych satelitarnych ASCAT/Metop, 01.07.2019.
Żródło: EUMETSAT H-SAF. Obraz wygenerowany w Dziale Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie

Łatwo zauważyć, że wskaźnik wilgotności w najbardziej zewnętrznej warstwie gleby znacznie wzrósł w ciągu ostatnich 10 dni w Północnej, Północno-Wschodniej i częściowo w Środkowej Polsce. Niestety tak wyraźnej poprawy warunków glebowych wciąż nie widać na pozostałym obszarze kraju. Poprawy nie widać też w warstwach głębokich gleby co widać na przedstawionych poniżej rozkładach wskaźnika wilgotności gleby w warstwie 28-100 cm co oznacza, że deszczu jest wciąż za mało…


Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie 28-100cm wygenerowany z wykorzystaniem danych satelitarnych ASCAT/Metop , 10.07.2019 (panel lewy) i 01.07.2019 (panel prawy).
Żródło: EUMETSAT H-SAF. Obraz wygenerowany w Dziale Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie