03 - 09 - 2019

Huragan Dorian w ujęciach satelitarnych

Od paru dni docierają do nas informacje o huraganie Dorian, który osiągnął już najwyższą, piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona i zbliża się do wybrzeży Florydy, USA. Potencjalne zniszczenia przy huraganie tej kategorii to m.in. całkowite zerwanie dachów domów, budynków użytkowych i przemysłowych, całkowite zniszczenie niektórych budynków z możliwością całkowitego rozwiania mniejszych konstrukcji. Konieczna jest też ewakuacja ludności zamieszkującej tereny przez, które przechodzi huragan 5 kategorii. Dlatego informacje o aktualnym położeniu huraganu, jego rozmiarach oraz kierunku przemieszczania są absolutnie niezbędne do prawidłowego ostrzegania ludności oraz podejmowania decyzji o środkach zaradczych. Dane satelitarne w takiej sytuacji są podstawowym i często jedynym źródłem informacji. Na prezentowanych poniżej obrazach satelitarnych widoczny jest huragan Dorian znajdujący się obecnie nad Bahamami, powoli przemieszczający się w kierunku północnym.

Obraz z czujnika ABI satelity GOES-E, kanał VIS 0.64µm, 12:09 UTC. Bardzo dobrze widoczne oko huraganu (1) oraz zachmurzenie wokół niego. Rozdzielczość 0.5km pozwala na rozróżnienie poszczególnych typów zachmurzenia. Na uwagę zasługują pojedyncze, wysoko wypiętrzone komórki konwekcyjne (2)oraz pasma cienkich Cirrusów (3).Źródło: NOAA. 
Obraz z czujnika ABI satelity GOES-E, kanał IR 10.3µm, 12:12UTC. Bardzo dobrze widoczne oko huraganu oraz zachmurzenie wokół niego. Obrazy w kanałach IR niosą informacje o temperaturze obiektów. Tu najzimniejsze i najczęściej najbardziej wypiętrzone chmury zaznaczone są kolorem czerwonym. Źródło: NOAA. 

Czujnik ABI umieszczony na geostacjonarnym satelicie GOES-E może dostarczać informacji z korkiem czasowym równym 1 minuta co pozwala na monitorowanie huraganu z bardzo dużą dokładnością czasową. Poniżej 15 minutowa animacja obrazów z kanału VIS czujnika ABI pokazująca powolne przemieszczanie się oka huraganu Dorian w kierunku północnym.