20 - 08 - 2019

Szkolenie dla ratowników Grupy Jurajskiej GOPR

W dniach 8-9 sierpnia 2019 r. zespół Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN przeprowadził szkolenie z zakresu Systemów Informacji Geograficznej i teledetekcji dla ratowników Grupy Jurajskiej GOPR. Sesja szkoleniowa odbyła się na terenie Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Podlesicach w woj. śląskim.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z Systemami Informacji Geograficznej, obrazami satelitarnymi i zdjęciami lotniczymi. Poruszono następującą tematykę z tych dziedzin, tj.:

  • rodzaje danych przestrzennych oraz podstawowe formaty danych,
  • różnice pomiędzy danymi rastrowymi i wektorowymi,
  • pojęcie teledetekcji, charakterystyka obrazów satelitarnych, kompozycje barwne i postawy fotointerpretacji obrazu
  • proces pozyskiwania danych satelitarnych oraz rodzaje sensorów
  • wybrane systemy obrazowania i dostępność danych w Polsce
  • przykłady zastosowań obrazów satelitarnych i ich ograniczenia
  • źródła danych przestrzennych (geoportale, usługi WMS / WMTS / WFS, dane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, OpenStreetMap, Corine Land Cover, Bank Danych o Lasach oraz dane z PIG, GDOŚ, IMGW).

Część praktyczna szkolenia polegała na pracy w programie QGIS – zapoznaniem się z podstawowymi funkcjami i analizami przestrzennymi oraz sposobem przygotowywania map.

Szkolenie dla ratowników Grupy Jurajskiej GOPR zostało zrealizowane w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”.