10 - 01 - 2020

Pierwsze oznaki zimy na Mazurach

Na jeziorach Pojezierza Mazurskiego pojawiły się pierwsze w bieżącym sezonie zimowym skupiska lodu. Można zaobserwować je na obrazach satelitarnych. Przykładową ilustracją tego zjawiska są obrazy z 5 stycznia 2020 roku, wykonane przez satelitę Sentinel 2, wchodzącego w skład programu Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Czujnik MSI na pokładzie tego satelity zarejestrował między innymi rejon jeziora Niegocin (na zdjęciu). Mokry lód zauważyć można jako zielone płaty zalegające wzdłuż linii brzegowej jeziora w bezpośrednim sąsiedztwie lądu, a także na charakterystycznej dla tego akwenu płyciźnie w okolicach jego centrum.

Na zdjęciu: Kompozycja RGB Natural Color z kanałów B4, B3 i B2 czujnika MSI satelity Sentinel 2 z dnia 05.01.2020 r., przedstawiająca rejon jeziora Niegocin na Pojezierzu Mazurskim.