23 - 09 - 2020

Zobrazowania satelitów Sentinel 1 i 2 na tle zobrazowania Sentinel 3