23 - 09 - 2020

Sentinel 2 i 3

Przykładowe obrazy z satelitów Sentinel 2 oraz Sentinel 3 w kanałach spektralnych.

Kanał spektralny to zakres długości fal promieniowania elektromagnetycznego rejestrowanego przez czujnik satelitarny zapisywanego jako jedna wartość.