22 - 09 - 2022

Przekop Mierzei Wiślanej na zdjęciach satelitarnych

17 września 2022, po 43 miesiącach od rozpoczęcia budowy, został otwarty Przekop Mierzei Wiślanej. Ten długo oczekiwany i kontrowersyjny w budowie tor wodny w wyraźny sposób skraca drogę wodną pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem (Ryc.1).

Ryc.1. Odległości poszczególnych etapów na drodze wodnej pomiędzy Portem Północnym w Gdańsku a portem w Elblągu z uwzględnieniem cieśniny Piławskiej – kolor linii zielony i żółty – i Przekopu Mierzei Wiślanej – kolor linii czerwony i pomarańczowy.

Do tej pory jedyna dostępna droga wodna na teren Zalewu z Zatoki Gdańskiej prowadziła przez cieśninę Piławską i ze względu na bieżącą sytuację polityczną była praktycznie niedostępna.

Bieżące etapy budowy Przekopu Mierzei Wiślanej można było śledzić na takich stronach jak np.: http://przekopmierzei.pl/ czy też w ogólnopolskich mediach. Postęp prac można było również obserwować  na zdjęciach satelitarnych Sentinel-2 Programu Copernicus udostępnianych za pośrednictwem serwisu sat4envi – do pobrania w zakładce “dane” po wcześniejszym zalogowaniu się (https://dane.sat4envi.imgw.pl/).

Na rycinie 2 poniżej przedstawiono postęp i zakres prac widocznych podczas budowy Przekopu Mierzei Wiślanej z punktu widzenia satelity Sentinel-2 w ujęciu półrocznym (obrazy dla miesiąca marca i września w latach 2019 do 2022)

Ryc.2. Postęp prac przy budowie Przekopu Mierzei Wiślanej w latach 2019-2022