Aktualności

11 - 07 - 2018

Wykorzystanie danych satelitarnych w pracy administracji

Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła badanie ankietowe dotyczące wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji. Celem badania jest określenie kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów. Dane satelitarne – to zobrazowania Ziemi dostarczane przez satelity orbitujące nad powierzchnią naszej planety. Dane wykorzystywane w Polsce pochodzą m.in. z europejskiego programu obserwacji […]

08 - 02 - 2018

PAK jednym z wykonawców projektu Sat4Envi

Projekt „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku” (Sat4Envi) jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), a członkami – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna. PAK jest odpowiedzialna za opracowanie w ramach projektu […]