18 - 04 - 2019

5 lat pierwszego satelity Sentinel

Mija już 5 lat od umieszczenia na orbicie pierwszego satelity serii Sentinel, programu Copernicus.

W dniu 3.04.2014 został umieszczony na orbicie pierwszy satelita serii Sentinel. Był to Sentinel-1A, który zapoczątkował starty kolejnych satelitów programu Copernicus:

· Sentinel-2A – 23.06.2015,

· Sentinel-3A – 16.02.2016,

· Sentinel-1B – 25.04.2016,

· Sentinel-2B – 07.03.2017,

· Sentinel-5P – 13.10.2017,

· Sentinel-3B – 25.04.2018.

Aktualnie korzystamy z 6 satelitów tego systemu, w nieodległej przyszłości zostaną umieszczone na orbicie przyrządy do monitorowania składu atmosfery: Sentinel-4 (na satelicie serii MTG) i Sentinel-5 (na satelicie serii EPS-SG) oraz satelita oceanograficzny Sentinel-6/Jason-CS.

Satelita Sentinel-1A od momentu umieszczenia na orbicie okrążył już Ziemię prawie 27 tysięcy razy w ciągu 5 lat, dostarczając obrazy rejestrowane przy pomocy przyrządu SAR (Radar z Aperturą Syntetyczną). Pozwala on na monitorowanie powierzchni Ziemi w każdych warunkach atmosferycznych, bez względu na zachmurzenie. Rozdzielczość przestrzenna obrazów wynosi od 5×5 m (rzadko wykorzystywana), 5×20 m dla danych typu SLC lub 20×20 m dla danych typu GRDH.

Najważniejsze obszary wykorzystania tych danych to:

· Monitorowanie środowiska morskiego – zlodzenia, wycieków substancji ropopochodnych, ruchu statków, prędkości i kierunku wiatru na morzu,

· Monitorowania lądu dla rolnictwa i gospodarki leśnej,

· Monitorowanie zagrożeń naturalnych – obszarów zalanych powodziami, zmian powierzchni ziemi na skutek osuwisk lub działalności górniczej, wulkanów, trzęsień ziemi.

Satelita Sentnel-1 przez pierwsze pół roku przechodził szczegółowe testy, pierwszy dostępny obraz z satelity Sentinel-1, obejmujący obszar Polski został zarejestrowany 3.10.2014 podczas orbity nr 2668 (kolejnego okrążenia Ziemi). Fragment przedstawiający południowo-zachodnią część Polski (dolnośląskie), pokazano na rysunku poniżej.

Obraz ma rozdzielczość przestrzenną 20 x 20 m. Dane satelitarne zostały zarejestrowany w polaryzacji VH i VV. Prezentowana kompozycja barwna RGB została utworzona z kanałów: R=VV, G=VH, B=VV/VH.