21 - 05 - 2019

Konferencja „Konstelacje satelitarne jako narzędzie kształtowania polityki obronności i bezpieczeństwa kraju – potencjał polskich firm”

14 maja w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Konstelacje satelitarne jako narzędzie kształtowania polityki obronności i bezpieczeństwa kraju – potencjał polskich firm” zorganizowana przez Komisję Obrony Narodowej Sejmu RP.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Sejmu RP, instytucji naukowych i badawczych oraz polskich start-up’ funkcjonujących na szeroko rozumianym rynku kosmicznym. Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych, w ramach których prezentowane były potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz administracji publicznej w dziedzinie teledetekcji satelitarnej oraz oferty polskich start-up’ów. Każdy z paneli kończył się dyskusją z udziałem uczestników konferencji.

IMGW-PIB był reprezentowany przez Agnieszkę Dobrowolską oraz Bożenę Łapetę, która wzięła również udział w Panelu III „Potrzeby administracji państwowej w obszarze wykorzystania danych satelitarnych”. Prezentując działania IMGW-PIB w obszarze wykorzystania danych satelitarnych, B.Łapeta przedstawiła również zebranym główne cele oraz oczekiwane rezultaty projektu Sat4Envi.