31 - 07 - 2019

Ćwiczenia służb ratowniczych “PODKARPACIE 2019”

W dniach 18 – 21 marca br. zespół Centrum Informacji Kryzysowej (CIK) z Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczył w krajowych ćwiczeniach służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego “Podkarpacie 2019” na terenie zakładów przemysłowych w m. Nowa Sarzyna (pow. leżajski). Założenia wydarzenia obejmowały doskonalenie organizacji działań podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z województwa mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. W trakcie ćwiczeń zespół CIK świadczył wsparcie dla uczestników ćwiczeń przy wykorzystaniu rozwiązań będących w dyspozycji Mobilnego Centrum Analizowania i Opracowywania Danych Satelitarnych (MCS).

Przeprowadzone ćwiczenia składały się z zarówno z komponentów operacyjnych jak i sztabowych, realizowanych przy zaangażowaniu w działania jednostek ratownictwa specjalistycznego oraz oddziałów antyterrorystycznych. Scenariusze obejmowały kilkanaście niezależnych epizodów, w tym m.in.: uszkodzenie instalacji przesyłowej substancji niebezpiecznej, zajęcie przez terrorystów budynku laboratorium czy wypadek masowy na przejeździe kolejowym z elementami reagowania na zagrożenie chemiczne.

W ramach aktywacji Mobilnego Centrum Analizowania i Opracowywania Danych Satelitarnych (MCS), Zespół CIK realizował działania polegające na wizualizacji prowadzonych działań w ramach poszczególnych scenariuszy poprzez m.in. opracowanie map sytuacyjnych (w tym ortofotomapy) oraz modeli 3D miejsc zdarzeń. Materiały zostały wykorzystane do przeprowadzenia analiz sytuacyjnych zarówno przez sztab akcji ratowniczej, jak i Kierujących Działaniami Ratowniczymi na miejscu zdarzenia. Szczególnym zainteresowaniem członków Sztabu cieszyły się bezpośrednie transmisje obrazu rejestrowanego przez bezzałogowy statek powietrzny umożliwione przez MCS.

W wydarzeniu prócz specjalistów CIK CBK PAN i strażaków Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli m.in.: funkcjonariusze Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych,  ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z terenu województwa podkarpackiego. 

Więcej informacji o ćwiczeniach na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie:

Udział  CIK CBK PAN w ćwiczeniach pk. „PODKARPACIE 2019”  został zrealizowany w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”.