31 - 07 - 2019

Porozumienie województwa podkarpackiego z CBK PAN

W dniu 20 marca 2019 r. w trakcie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego w ramach krajowych ćwiczeń systemu ratowniczo – gaśniczego „Podkarpacie 2019” podpisano porozumienie o współpracy województwa podkarpackiego z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dokument w imieniu stron sygnowały wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart oraz zastępca dyrektora ds. naukowych CBK PAN prof. Jolanta Nastula.

Porozumienie zakłada współpracę w kierunku wparcia realizacji zadań Wojewody Podkarpackiego w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem rozwiązań będących w dyspozycji CBK PAN m.in.:

  • wytwarzanie produktów informacyjnych opartych na danych satelitarnych i lotniczych,
  • pozyskiwanie i przetwarzanie danych przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych,
  • integrację danych i produktów w ramach środowisk geoinformacyjnych,
  • wsparcie eksperckie.

Dodatkowe informacje na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/cwiczenie-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego-pk-podkarpacie-2019/