15 - 01 - 2020

Postępowanie na wieżę pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB

W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym trwają zaawansowane prace nad ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa posterunku meteorologicznego o urządzenie pomiarowe z konstrukcją pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 wraz z wykonaniem przyłączenia zasilania elektrycznego do wewnętrznej instalacji inwestora oraz wykonaniem utwardzonego ciągu komunikacyjnego”

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze „krajowej”. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do śledzenia informacji o zamówieniach publicznych na stronie http://bip.imgw.pl/zamowienia-publiczne/ oraz Biuletynu Zamówień Publicznych, gdzie w najbliższych dniach powinno zostać zamieszczone stosowne ogłoszenie.

Podgląd obrazu