17 - 04 - 2020

Czarnobyl. Pożar lasu na danych z czujnika Sentinel-5P/TROPOMI

Na obrazach prezentujących całkowitą zawartość tlenku węgla widać wyraźnie obszar podwyższonych wartości CO w okolicach Czarnobyla (Ukraina). Wzrost zawartości CO w atmosferze spowodowany jest pożarem lasów w okolicach dawnej elektrowni atomowej. Widoczna na zdjęciach kolumna atmosfery wyznaczona z danych satelitarnych pochodzi z czujnika TROPOMI, znajdującego się na satelicie Sentinel-5P.

Pożar wybuchł 04 kwietnia 2020. Na obrazie poniżej widoczna jest wyraźna smuga wysokich wartości CO (kolor czerwony) rozprzestrzeniająca się w kierunku południowo-wschodnim.

W kolejnych dniach dane TROPOMI pozwalały na monitorowanie rozwoju sytuacji poprzez śledzenie zmian kierunku propagacji obszaru podwyższonej zawartości CO w atmosferze, co miało ogromne znaczenie ze względu na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się substancji radioaktywnych wyniesionych do atmosfery przez pożar. Analiza obrazów TROPOMI pokazała, że przez cały okres trwania pożaru nie miało miejsca przenoszenie zanieczyszczeń w kierunku Polski.

Ponieważ całkowita zawartość CO w kolumnie atmosfery może być wyznaczona jedynie dla niezachmurzonych pikseli TROPOMI, na prezentowanych poniżej obrazach kolorem szarym zaznaczono obszary zachmurzone lub nie objęte skanem czujnika.