24 - 04 - 2020

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

Parę dni temu pisaliśmy o pożarze lasów w okolicach dawnej elektrowni atomowej w Czarnobylu, a teraz płonie Biebrzański Park Narodowy z unikatowym w skali europejskiej ekosystemem. Dym z pożaru widoczny jest na obrazach satelitarnych SEVIRI z 22 kwietnia 2020 z 16.15 UTC. Detekcję w pozostałych dniach utrudniały chmury.


Obraz SEVIRI w kanale HRV (pasmo widzialne) z 22 kwietnia 2020 z godz. 16.15 UTC. Czerwoną ramką zaznaczono smugę z pożaru w BPN. copyright: EUMETSAT, przygotowano w Zakładzie Teledetekcji Satelitarnej.

Efekt pożaru widoczny jest również na prezentowanych poniżej produktach TROPOMI, a mianowicie w całkowitej zawartości tlenku węgla z dnia 20 i 22 kwietnia oraz dwutlenku azotu w atmosferze z dnia 22 kwietnia.

Opracowanie: Bożena Łapeta, Monika Hajto, Zakład Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB