20 - 01 - 2021

Śnieg w Polsce widoczny z kosmosu

Bożena Łapeta, Bartosz Wieczorek

IMGW-PIB/Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju/Zakład Teledetekcji Satelitarnej

Intensywne opady w ostatnich dniach spowodowały, że cały obszar naszego kraju znalazł się pod śniegiem. Po raz pierwszy tej zimy pokrywa śnieżna była wyraźnie widoczna na obrazach satelitarnych.

Zdjęcia wykonane przez satelitę METEOSAT oraz satelitę okołobiegunowego S-NPP są jednoznaczne. W Polsce mieliśmy prawdziwie zimowy tydzień. Na obu obrazach pokrywa śnieżna jest bardzo dobrze widoczna. Potwierdzają to również zdjęcia z satelity Sentinel-2, który przelatywał nad Polską 17 stycznia, wykonując zobrazowanie w pasie o szerokości 290 km. Wysoka rozdzielczość danych Sentinel-2 pozwala na obserwacje zjawisk zachodzących w niewielkiej skali. Na prezentowanych poniżej obrazach przedstawiono m.in. przykłady takich zjawisk widocznych na zobrazowaniu z 17 stycznia 2021 roku.

Obraz w kanale 0,7 µm z satelity Meteosat/SEVIRI, 17.01.2021, godz. 11:00 UTC.
Obraz w kanale 0,8 µm z satelity S-NPP/VIIRS, 17:01.2021, godz. 10:58 UTC.
Obraz z satelity Sentinel-2 pozyskany 17 stycznia 2021 roku. W celu lepszego odróżnienia śniegu od chmur przygotowano kompozycję barwną śnieg/chmury (snow/cloud). W tej kompozycji kanał widzialnego światła niebieskiego (B02) jest przypisany do koloru czerwonego, natomiast kanałom z pasm podczerwonych (B11 i B12) przypisano pozostałe kolory (zielony i niebieski). Na obrazach w kompozycji barwnej S/C [R = B02; G = B11; B = B12] śnieg jest czerwony natomiast chmury wodne są białe, a chmury z fazą lodową na wierzchołkach są niebieskawe. Lewy panel – kompozycja barwna S/C dla całego zobrazowania, prawy górny panel – dla Zatoki Gdańskiej, prawy dolny panel – dla porównania ten sam obszar w kompozycji barw prawdziwych.

Zamarzanie Zalewu Wiślanego. Po lewej widoczne ujście Wisły, w prawym górnym rogu Obwód Kaliningradzki wraz z portem w Bałtijsku i utrzymywanym torem wodnym do Kaliningradu.
Smugi kondensacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; zdjęcie w prawym górnym rogu to elektrociepłownia w Toruniu, w prawym dolnym rogu zakłady chemiczne we Włocławku.
Oddziaływanie emisji z kominów przemysłowych na zachmurzenie. Obraz przedstawia sytuację, w której w niskiej warstwie chmur, w bardzo zimnej masie powietrza, widać efekt przeciwny do smug kondensacyjnych – w pewnej odległości za kominami elektrociepłowni (Bełchatów, Łódź) oraz zakładów przemysłowych (Huta Częstochowa) pojawia się niezachmurzony pas. Emisja z kominów wywołała procesy powstawania śniegu, który po opadzie pozostawił strugi bardziej suchego powietrza (widoczne jako bezchmurne niebo), które rozprzestrzeniało się z wiatrem.