05 - 02 - 2021

Podręcznik online „Dane satelitarne dla administracji publicznej” już dostępny.

Podręcznik jest pierwszą tego typu, całkowicie bezpłatną i ogólnodostępną publikacją w Polsce. Stanowi kompendium wiedzy teledetekcyjnej, w tym zastosowanie obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus.

Publikacja została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu Sat4Envi, którego liderem jest IMGW-PIB.

Publikacja przeznaczona jest dla administracji publicznej, firm, a także pracowników naukowo-badawczych i studentów. Zastosowanie obrazów satelitarnych programu Copernicus ma znaczenie w gospodarce, w tym gospodarce wodnej, rolnictwie, infrastrukturze, przy opracowywaniu analiz klimatycznych czy zarządzaniu kryzysowym. Podręcznik wyjaśnia pojęcia dotyczące teledetekcji satelitarnej, opisuje etapy pozyskiwania informacji z obrazów cyfrowych, a także wskazuje platformy, aplikacje i oprogramowanie do pobierania i przetwarzania danych teledetekcyjnych.

Pobierz https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/podrecznik