23 - 05 - 2022

Wiosna w Karpatach

Dzięki bezchmurnej pogodzie w południowej centralnej Polsce na prezentowanych poniżej kompozycjach RGB True Color (TCI True Color Image) wykonanych z danych Sentinel-2, z 19 maja 2022 można zaobserwować występowanie roślinności (kolor zielony) w różnych rejonach Karpat. 

Całe Tatry wraz z Podhalem z widocznymi resztkami wytapiającego się śniegu w wysokich górach, 19 maja 2022, Copernicus Sentinel data [2022].
Tatry Wysokie z widocznym Morskim Okiem w okolicach środka zdjęcia (obecnie jedyny widoczny staw pozbawiony już zlodzenia), 19 maja 2022, Copernicus Sentinel data [2022].
Bieszczady wraz z Połoninami skąpane w zieleni rozwijających się liści okolicznych lasów, 19 maja 2022, Copernicus Sentinel data [2022].
Beskidy okolicy Kotliny Żywieckiej z widocznymi pozostałościami resztek śniegu na Babiej Górze i Pilsku w Beskidzie Żywieckim w południowej części zdjęcia, 19 maja 2022, Copernicus Sentinel data [2022]

Aby lepiej pokazać zmiany jakie zaszły w tym regionie z nadejściem wiosny, zamieszczono poniżej zestawienie obrazów TCI Sentinel-2 pokazujących całe polskie Karpaty sprzed 3 miesięcy (25 marca 2022) oraz z 19 maja 2022. Proszę zwrócić uwagę na zmianę kolorystyczną między marcem – sprzed sezonu wegetacyjnego – a chwilą obecną kiedy wszystko skąpane jest w zieleni. Widoczne jest też zmniejszenie się zasięgu pokrywy śnieżnej (kolor biały).

Karpaty od Beskidu Śląskiego na zachodzie po Bieszczady na wschodzie: 25 marca 2022 (górny panel) i 19 maja 2022 (dolny panel), Copernicus Sentinel data [2022].

Bartosz Wieczorek, Zakład Teledetekcji Satelitarnej, IMGW-PIB

Obrazy satelitarne: opracowanie B. Wieczorek, ZTS