Day

November 6, 2020
Detekcja terenów zalanych na obrazach Sentinel-1 Bartosz Wieczorek, Elżbieta Kuligowska i Bożena Łapeta, Zakład Teledetekcji Satelitarnej Ciągłe opady deszczu, które miały miejsce na południu Polski w pierwszej połowie października spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach oraz podtopienia wielu okolicznych terenów. Sytuacje takie miały miejsce przeważnie na terenie zlewni Górnej Odry i Wisły. W ich ciągłym...
Read More