Month

February 2021
Bartosz Wieczorek, Zakład Teledetekcji Satelitarnej Fala arktycznych mrozów, która dotarła ostatnio do Polski wywołała zjawiska, z którymi w ostatnich latach nie mieliśmy odczynienia na szerszą skalę. Chodzi o wezbrania i powodzie zatorowe. Ostatnie pokolenie Polaków może nie pamiętać i nie zdawać sobie również sprawy z tego jak groźne potrafi być to zjawisko. Podobnie jak w...
Read More
Podręcznik jest pierwszą tego typu, całkowicie bezpłatną i ogólnodostępną publikacją w Polsce. Stanowi kompendium wiedzy teledetekcyjnej, w tym zastosowanie obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Publikacja została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu Sat4Envi, którego liderem jest IMGW-PIB. Publikacja przeznaczona jest dla administracji publicznej, firm, a także pracowników naukowo-badawczych i studentów....
Read More