Day

October 23, 2020
Notowane od kilku dni ciągłe opady deszczu na południu Polski spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach oraz podtopienia terenów. Sytuacje takie mają miejsce w zlewni Górnej Odry i Wisły. Dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych Sentinel-1, możliwa jest detekcja i częściowe monitorowanie  podtopionych obszarów. Na prezentowanych poniżej obrazach Sentinel-1 widać jak zmieniła się sytuacja hydrologiczna na wybranych...
Read More