Day

February 5, 2021
Podręcznik jest pierwszą tego typu, całkowicie bezpłatną i ogólnodostępną publikacją w Polsce. Stanowi kompendium wiedzy teledetekcyjnej, w tym zastosowanie obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Publikacja została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu Sat4Envi, którego liderem jest IMGW-PIB. Publikacja przeznaczona jest dla administracji publicznej, firm, a także pracowników naukowo-badawczych i studentów....
Read More